מורים מובילים שינוי שינוי

משפרים מבפנים את מערכת החינוך בישראל

'מורים מובילים שינוי' היא עמותה של מורים ומורות מהשטח ששמה לעצמה למטרה לשפר ולקדם את מערכת החינוך בישראל מתוך ראייה רחבה של צרכי המערכת והתלמידים ועל בסיס תפיסה ליברלית.

ההצלחות שלנו

הטמעת שינויים חשובים בהסכם שכר אופק חדש

הטמעת שינויים חשובים בהסכם שכר עוז לתמורה

שינוי תקנות השקיפות הנוגעות לארגוני המורים

העלאת נושא גמישות העסקת המורים חזרה לסדר היום

אנחנו כאן כדי להשפיע על הסכמי השכר החדשים.

בואו לראות את שכר המורים

ניירות עמדה

נייר עמדה

פרסומים והודעות לתקשורת

פעילות הסברה בהפגנה בתל אביב

האם תהיה שביתה?
"יפה, מה את רוצה?"

דוח משרד האוצר:
שכר מורים בשנת תשפ"א