מורים מובילים שינוי שינוי

משפרים מבפנים את מערכת החינוך בישראל

'מורים מובילים שינוי' היא עמותה של מורים ומורות מהשטח ששמה לעצמה למטרה לשפר ולקדם את מערכת החינוך בישראל מתוך ראייה רחבה של צרכי המערכת והתלמידים ועל בסיס תפיסה ליברלית.

אנחנו כאן גם כדי להשפיע על הסכמי השכר החדשים.

מה המטרות שלנו?

חוזים אישיים –

מתן אפשרות העסקה באמצעות חוזה אישי שיתחשב בביקוש ובהיצע, באיכות ובמצוינות

חלוקת משרה –

הגמשת חלוקת המשרה בין שעות פרונטליות לשעות תומכות הוראה ומיקום הביצוע בתיאום עם המנהלים.

ימי חופשה גמישים למורים. 

צמצום פערי השכר –

שכר התחלתי גבוה יותר תמורת עליה מתונה יותר לאורך השנים.

גמול תואר שני תואם  –

מתן גמול גדול יותר על תואר שני במקצוע אותו המורה מלמד בבית-הספר (ביחס לתארים שניים אחרים, כולל בחינוך).

תוספת שכר עבור תפקידים –

מתן תוספת שכר משמעותית עבור תפקידים נוספים (בצורה דיפרנציאלית), אשר לא תהיה אחוזית כך שגובהה לא יהיה תלוי בוותק ההוראה של המורה, אלא בוותק באותו התפקיד.

פישוט תלושי השכר –

פישוט תלושי השכר של המורים, כך שהמורים יוכלו להבין את התלוש ולבקר את תקינותו בלא להזדקק לשירותים מקצועיים בתשלום.

גמול הצטיינות אישי –

הקצאת תקציב עבור גמול הצטיינות אישי בבתי הספר שיינתן על ידי המנהל.

אפשרות פיטורין

מתן אפשרות למנהלי בתי-ספר לפטר, בכפוף  לדיני העבודה המקובלים במשק, אחוז מסוים מהמורים בבית הספר. מורים אלו יוכלו כמובן להתקבל לעבודה בכל בית ספר אחר, ותנאיהם לא ייפגעו.

תקציב הצטיידות צוות –

מתן תקציב בית-ספרי להצטיידות עבור צוות ההוראה, החל מציוד לימודי וכלה בציוד לחדרי המורים

בואו לראות את שכר המורים

ההצלחות שלנו

הטמעת שינויים חשובים בהסכם שכר אופק חדש

הטמעת שינויים חשובים בהסכם שכר עוז לתמורה

שינוי תקנות השקיפות הנוגעות לארגוני המורים

העלאת נושא גמישות העסקת המורים חזרה לסדר היום

ניירות עמדה

נייר עמדה

פרסומים והודעות לתקשורת

מה חשבנו על הסכמי השכר עם מורי התיכונים?

אופן ההעסקה של מורים צריך להשתנות

מסר לרן ארז