אנו קוראים למורי התיכונים: אל תשבתו!

מורים מובילים שינוי קוראים למורים בחטיבות העליונות: אם אתם רוצים להמשיך ולקבל שכר בזמן השביתה הצפויה, עליכם להצהיר שאינכם מעוניינים לשבּות – ולעדכן על כך בכתב את המנהל ואת המעסיק.
השביתה הקרֵבה ובאה של ארגון המורים עתידה לפגוע במורים בצורה קשה: מורים שישבתו לא יקבלו שכר על ימי השביתה וככל שהשביתה תתמשך – הפגיעה הכלכלית תלך ותעמיק. ארגון המורים איננו מסוגל לפצות את כל המורים על ימי השביתה והוא אף הפציר בהם לחפש עבודות חלופיות, עד כמה שפעולה זו נשמעת מופרכת ומנותקת מהמציאות.
בכל הנוגע למורים חברי ארגון המורים, אף שמדובר בפגיעה לא מידתית בתלמידים – בשל אינטרסים מעוותים – שעתידה לשמֵר את הבינוניות במערכת החינוך בהסכמי השכר החדשים, זוהי בחירה שלהם. אלא שישנם מורים רבים שאינם חברי ארגון המורים (אף על פי שהם מיוצגים על ידו בעל כורחם) והם אינם מעוניינים לשבות. הם רוצים להמשיך להגיע לבתי הספר ולקבל את שכרם. חלקם עושים זאת מפאת הטִרדה הכלכלית; חלקם משום שהם מאמינים שארגון המורים איננו פועל למען העלאת איכות מערכת החינוך וממשיך לעודד בינוניות והעסקה לקויה וקשיחה.
אנו קוראים לאותם מורים: שלחו מייל למנהל ולבעלות והגיעו לבתי הספר.
מורים חברי ארגון המורים – אם אינכם מעוניינים לשבות, אנו ממליצים לכם לעזוב את ארגון המורים ולהגיע לבתי הספר.
אנו מקווים שאת הימים שנותרו עד לפתיחת שנה"ל יקדישו משרדי האוצר והחינוך להגעה להסכמות עם ארגון המורים כדי שנוכל לפתוח את שנת הלימודים כסדרה. אך זאת מבלי לוותר על עקרונות ושינויים נדרשים בהסכם השכר החדש: העסקה גמישה והגדלת האוטונומיה של המנהלים לצד הכרה באיכות המורים כמאפיין חשוב בתגמול.

מה חשבנו על הסכמי השכר עם מורי התיכונים?
08.09.23
אופן ההעסקה של מורים צריך להשתנות
01.09.23
מסר לרן ארז
30.08.23
מה באמת חשוב בהסכם שכר של מורים?
13.06.23