מה חשבנו על הסכמי השכר עם מורי התיכונים?

הסכם השכר שפורסם לאחרונה נושא בשורה: הוכנסו עקרונות חשובים לתוך מנגנון העסקת עובדי ההוראה. בין העקרונות החשובים הללו – שנכנסו להסכם גם בזכות הפעילות של "מורים מובילים שינוי" – ניתן למנות את החוזים האישיים למורים ולמנהלים והגדלת האוטונומיה הניהולית – הן בגמול כספי, הן בגמולי תפקיד. שינויים אלו, שנכנסו גם בהסכם האחרון עם הסתדרות המורים, הם סנונית ראשונה לקראת העסקה גמישה שתייעל ותשפר את איכות החינוך בישראל ואת רווחת המורים בישראל.

אנו משבחים את בעלי התפקידים במשרדי האוצר והחינוך שהשכילו להכניס את העקרונות הללו להסכם השכר ואת בעלי התפקידים בארגון המורים שניאותו לקבלם.

עם זאת, נותרו בהסכם השכר גם אותם מאפיינים המשַמרים את הקיבעון של מנגנון העסקת המורים בישראל, הגם שהם־הם אשר הובילו במידה רבה למשבר הנוכחי במערכת החינוך ולדרדור מעמד המורה בישראל. בין הקלקולים הללו יש למנות את מנגנון תוספת השכר האחוזי האחוזי תלוי־הוותק, הגדלת הגמול האחוזי על השתלמויות המורים – תחת הפיכתו לגמול שקלי, וכן תוספת שכר אחידה ולא תוספת דיפרנציאלית שיכולה הייתה להביא לניצול יעיל יותר של תקציב החינוך הציבורי.

נוסף על כך, הסכים ארגון המורים להוסיף שעת הוראה ולהפחית כנגדה 3 שעות פרטניות. בכך, הוא שוב הפגין את ניתוקו מהשטח ופעולתו כארגון עובדים ולא כארגון מורים. לוּ היה רן ארז משכיל להבין לליבם ולצורכיהם של המורים, בוודאי שלא הייתה פגיעה בשעות הפרטניות – וטוב מכך לוּ היה ארגון המורים דורש אוטונומיה וגמישות מערכתית לקביעת תמהיל השעות במקום ניסיון חסר סיכוי לקבוע באופן ריכוזי עבור כל המורים בארץ משרה אחידה שאיננה יכולה להתאים לכולם.

בפרסומים אין כל זכר לימי החופשה. ימי חופשה גמישים הם צורך חיוני למורים. כמו כן, התאמת ימי החופשה להסכם שנחתם עם הסתדרות המורים היא כורח המציאות – בוודאי בבתי ספר שש־שנתיים. נראה שבלהט המו"מ, אף צד לא דרש זאת ורווחת המורים והתלמידים נשכחה מלב הצדדים.

עם כל זאת, יש לברך על כך שההסכם נחתם טרם פתיחת שנה, ובכך הפגינו שני הצדדים את האחריות הנדרשת להימנע משביתה מיותרת, שאין כמותה לפגיעה במעמד המורים, בשכרם ולא פחות מכך, פגיעה בתלמידים ובמערכת כולה. מי ייתן ובהסכמים הבאים יקדימו הצדדים עוד יותר את החתימה וימנעו את ימי המתח של ערב פתיחת השנה.

כמו בכל הסכם, הפרטים הקטנים שלא פורסמו (ואולי טרם נוסחו ונחתמו), טומנים בחובם חשיבות מכרעת. לעיתים ניתן לסרס סעיף חשוב ומשמעותי, באמצעות פרטים שיהפכו אותו ללא רלוונטי, כפי שנראה שקרה עם החוזים האישיים בהסכם אופק חדש. כמו כן, אנו מקווים שיתווספו רצפות שקליות לגמולי התפקיד, בדומה להסכם אופק חדש וכן שיפורסם מתווה גמיש לעזיבת בית ספר הן מצד מורה שמעוניין לעזוב והן מצד הנהלה שמעוניינת להיפרד מהמורה. כמו כן, אנו קוראים למשרדי האוצר והחינוך מחד גיסא ולארגון המורים מאידך גיסא, לשמור על שקיפות ולפרסם את כל פרטי ההסכם – לא כפי שנהגה ההסתדרות בהסתירהּ מציבור המורים את כפיית תשלום דמי הטיפול להסתדרות המורים.

אנחנו קוראים לא לדחות יישום שינויים חשובים לשנים הבאות. גמולי תפקיד למורים איכותיים וחוזיים אישיים הם שינויים משמעותיים מאוד ובהם טמונה עיקר הבשורה לשיפור ההכרחי במערכת החינוך – ויפה שעה אחת קודם.

אנו מקווים שהסכם השכר החדש יפתח פתח משמעותי לשינויים ההכרחיים במערכת החינוך. נראה שבמשרד האוצר מבינים את הצורך בהגמשת ההעסקה של המורים וכולנו תקווה שגם ארגוני המורים ישכילו לשפר את אופן ההעסקה ולהתאימו לצורכיהם של מורים במאה ה־21.

"מורים מובילים שינוי" ימשיכו לעקוב אחַר ההסכמים המתגבשים ויישומם ויפעלו למען מערכת חינוך חופשית ואיכותית לטובת המורים, לטובת התלמידים ולטובתה של המערכת כולה.

אופן ההעסקה של מורים צריך להשתנות
01.09.23
מסר לרן ארז
30.08.23
אנו קוראים למורי התיכונים: אל תשבתו!
28.08.23
מה באמת חשוב בהסכם שכר של מורים?
13.06.23