מסר לרן ארז

אלפי מורים חתמו והצהירו כי לא ישבתו ב־1 בספטמבר ולא ישתתפו בשביתה הפוגעת בתלמידים ובמורים ומקַדמת העסקה מורים לקויה.

בימים האחרונים, מאז פרסמנו נוסח הצהרה עבור מורים שאינם מעוניינים לשבות, חתמו על ההצהרה אלפי מורים. מאות מהם הצטרפו ל"מורים מובילים שינוי".

לפרסום שלנו היו שתי מטרות:

  1. לסייע למורים שלא יחזיקו מעמד מבחינה כלכלית בלא לקבל את שכרם, שהרי ארגון המורים איננו יכול לפצות את כל המורים.
  2. לנקוט עמדה עקרונית לטובת שיפור מעמד המורה, גמישות ההעסקה והעלאת איכות החינוך, לעומת דרישות ארגון המורים שלטעמנו גוררות את ההפך.

על פי היקף הראיונות הנרחב של רן ארז והאיגרת ששלח למורים, ניכר שהפרסום מפריע לו. לצערנו, במקום להתמודד עם טענותינו באופן ענייני, מנסה ארז לפסול אותנו תוך פרסום מידע מוטעה ושימוש במילים מבזות – שלא כמצופה מאנשי חינוך ומנציגיהם.

לגופו של עניין, אנו שמחים ומברכים שכעת – לאחר כמעט שלושה עשורים שבהם ארז מחזיק בתפקידו ולאחר חתימה על כמה הסכמי שכר שהביאו בעיקר לקיבעון ודעיכה של מערכת החינוך, לפגיעה במעמד המורה ולנטישה המונית של כוח אדם איכותי – לראשונה סב הדיון על איכות וגמישות, בין השאר הודות לפעילות שלנו.

אנו מודים לרן ארז על הפרסום הרב שהוא מעניק לנו בימים אלה ומברכים את מאות המורים החדשים שהצטרפו אלינו, הודות לכך והודות להבנה שאפשר גם אחרת.

נמשיך לעודד מורים לחשוב באופן עצמאי ולפעול על פי צו מצפונם.

מה חשבנו על הסכמי השכר עם מורי התיכונים?
08.09.23
אופן ההעסקה של מורים צריך להשתנות
01.09.23
אנו קוראים למורי התיכונים: אל תשבתו!
28.08.23
מה באמת חשוב בהסכם שכר של מורים?
13.06.23