מה אמרנו בפגישה עם שר האוצר?

נפגשנו היום עם שר האוצר וצוותו במטרה להשפיע על הסכם השכר.הצגנו את העקרונות המרכזיים שלנו: שמחנו לשמוע שהאוצר מסכים עם מרבית העקרונות שלנו. התרשמנו שהשר עצמו מעוניין להעלות את שכר כל המורים ובנושא זה אין כל מחלוקת.שאלת הכמות (בכמה השכר יעלה) תלויה בשיתוף הפעולה בין הסתדרות המורים למשרד האוצר.במילים פשוטות: אם הסתדרות המורים תסכים לעקרונות […]