אנו קוראים למורי התיכונים: אל תשבתו!

מורים מובילים שינוי קוראים למורים בחטיבות העליונות: אם אתם רוצים להמשיך ולקבל שכר בזמן השביתה הצפויה, עליכם להצהיר שאינכם מעוניינים לשבּות – ולעדכן על כך בכתב את המנהל ואת המעסיק.השביתה הקרֵבה ובאה של ארגון המורים עתידה לפגוע במורים בצורה קשה: מורים שישבתו לא יקבלו שכר על ימי השביתה וככל שהשביתה תתמשך – הפגיעה הכלכלית תלך […]